• תיקון חרטום

  • תיקון רייל

  • שבר באמצע

  • תיקון חרטום

  • תיקון טייל

  • תיקון בית חרב לסאפ

  • שבירת אמצע

  • תיקון חרטום לסירה

  • תמונות מהסדנא